Organizacja transportu i relokacja różnego rodzaju urządzeń do odpadów

Mamy odpowiednią flotę transportową, aby przetransportować urządzenie w inne miejsce.

Zajmujemy się relokacją (demontaż, transport, montaż, uruchomienie) różnych urządzeń gospodarki odpadami:

  • prasy pionowe
  • prasy poziome
  • brykieciarki
  • belownice
  • kompaktory
  • prasokontenery