Dopasowanie i korekta urządzeń do gospodarki odpadami

Zajmujemy się dopasowaniem/korektą różnych urządzeń do gospodarki odpadami tak, aby możliwie najlepiej spełniały swoje zadania.

Dopasowanie i korekta różnych urządzeń do odpadów:

  • prasy pionowe
  • prasy poziome
  • brykieciarki
  • belownice
  • kompaktory
  • prasokontenery