Przeglądy techniczne pras, belownic, kompaktorów i prasokontenerów do odpadów

Nasz serwis od ponad dwóch dekad dba o zapewnienie ciągłości pracy urządzeń do odpadów w Polsce.

Zapewniamy coroczne przeglądy techniczne, dzięki którym maksymalnie zwiększamy żywotność użytkowanych urządzeń do odpadów oraz wykrywamy ewentualne rozbieżności parametrów lub zużycie części.

Zapewniamy również wsparcie w ramach asysty telefonicznej oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań plan przeglądów okresowych.

W przypadku braku możliwości usunięcia usterki zdalnie, maksymalny czas oczekiwania na przyjazd technika od momentu zgłoszenia wynosi 48 godzin.

Przeglądy techniczne różnych urządzeń do odpadów:

  • prasy pionowe
  • prasy poziome
  • brykieciarki
  • belownice
  • kompaktory
  • prasokontenery