Pierwsza pomoc

Czasem urządzenie do odpadów - prasa, belownica lub kompaktor - nie pracuje prawidłowo. Nie zawsze oznacza to awarię. Może się okazać, że powodem jest drobiazg i użytkownik może sam przywrócić urządzenie do pracy.

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zachować szczególną ostrożność podczas sprawdzania co może powodować usterkę i prosimy o kontakt.

Image
Nie można włączyć urządzenia
  1. Upewnij się, czy komora prasująca (drzwiczki) jest prawidłowo zamknięta.
  2. Sprawdź stan bezpieczników w skrzynce rozdzielczej budynku - być może zadziałał wyłącznik awaryjny i nie ma prądu. Jeśli tak, należy go włączyć.
  3. Upewnij się, czy kabel zasilający urządzenia do odpadów jest prawidłowo podłączony.
  4. Skontaktuj się z nami.
Płyta dociskowa urządzenia porusza się, ale odpady nie spadają.
Pokrywa hydrauliczna/automatyczna nie otwiera się
Po włączeniu urządzenia następuje przerwa w dostawie prądu w obiekcie

Social media

Jesteśmy blisko

+48 42 648 22 60

serwis.lodz@orwak.com

faks: +48 42 648 21 85